2de editie van de zomerschool in Lanaken

Het OCMW van de gemeente Lanaken organiseert dit jaar opnieuw een zomerschool van maandag 9 augustus tot en met vrijdag 20 augustus. Vorig jaar kende de zomerschool een zeer groot succes. Deze zomer wordt de zomerschool georganiseerd voor leerlingen van de 3de kleuterklas en het het 1ste en 2de leerjaar. Kinderen die het de afgelopen maanden moeilijk hebben gehad met leren en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken krijgen voorrang. Ouders kunnen hun kind inschrijven voor de zomerschool via de zorgleerkracht van hun school.

De zomerschool wordt georganiseerd in Gellik, Rekem en Lanaken. In Gellik gaat de zomerschool door in vrije basisschool ’t Bieske, in Rekem in de gemeentelijke basisschool en in Lanaken zullen de lessen plaatsvinden in het Pyxiscollege campus SVM.  De zomerschool bestaat uit 10 volledige lesdagen van 8u30 tot 15u30. In de voormiddag wordt aandacht besteed aan taal en rekenen. In de namiddag is er ruimte voor sport en ontspanning. Hiervoor wordt er nauw met de speelpleinwerking samengewerkt.

De lessen worden gegeven door leerkrachten van de Lanakense lagere scholen en zij worden bijgestaan door studenten lerarenopleiding en logopedie. De kinderen worden in groepen van maximum 15  leerlingen verdeeld. Zo krijgt elk kind voldoende aandacht.

Inschrijven bij de zorgleerkracht
Kinderen met leerachterstand krijgen voorrang om in te schrijven voor de lessen van de zomerschool. De ouders van deze leerlingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht door de zorgleerkracht. Inschrijven kan enkel voor de volledige periode van 10 lesdagen.

zomerschool