6 nieuwe speelpleintjes, een beachvolleybalplein, CO2-meters en steun aan verenigingen mogelijk door Vlaamse noodsubsidie

Onze gemeente ontving in 2020 een subsidie van € 258.352 van de Vlaamse overheid als noodfonds voor het jeugd-, cultuur- en sportbeleid. Nadat alle verenigingen ondersteuning ontvingen en er speelpleintjes in 6 deelgemeenten zijn aangelegd, wordt er nog werk gemaakt van een beachvolleybalplein en de aankoop van CO2-meters.

Door deze eenmalige subsidie ontvingen onze verenigingen vorig jaar Vlaamse ondersteuning om misgelopen inkomsten door de pandemie te dekken. Van de ontvangen € 258.352 werd € 163.889 uitgekeerd aan onze verenigingen. Daarnaast werd er voor € 72.452 geïnvesteerd in speelpleintjes in 6 deelgemeenten: Creytenberg in Veldwezelt, ‘Speelheuvel’ aan de Kerkstraat in Gellik, Fluwijnpad in Neerharen, Kramershof in Rekem en ‘Sint-Servaasplein’ en park ‘De Uilespiegel’ in Lanaken.

Met het restant, een € 22.010, wordt een beachvolleybalplein aangelegd dat gebruikt kan worden door alle verenigingen. Daarnaast worden CO2-meters aangekocht. De pandemie heeft duidelijk aangetoond dat een goede luchtkwaliteit in gebouwen zeer belangrijk is. Door middel van deze CO2-meters kunnen gebruikers van gemeentelijke gebouwen de luchtkwaliteit checken in de lokalen waar ze hun activiteiten organiseren.

De locatie van het beachvolleybalplein wordt later nog bepaald.

Speelplein Fluwijnpad Neerharen

Speelplein Fluwijnpad in Neerharen