Pensioenen

pensioen

Alle personen die in Lanaken gedomicilieerd zijn kunnen bij de dienst pensioenen van het OCMW een aanvraag indienen tot het bekomen van een:

  • rustpensioen als werknemer en/of zelfstandige
  • overlevingspensioen als werknemer en/of zelfstandige
  • pensioen Nederland, Duitsland
  • inkomensgarantie voor Ouderen
  • pensioen als wettelijk of feitelijk gescheidene

 Ook voor informatie in verband met bovenvermelde materie en administratieve hulp kan u bij de dienst pensioenen terecht.
 

Zitdagen

Externe diensten organiseren tot 1 september 2020 geen zitdagen in de dienst Welzijn:

Je kan de volgende diensten wel telefonisch bereiken

  • Federale pensioendienst en Rijksinstituut voor verzekeringen der zelfstandigen T 1765
  • Bureau Belgische zaken SBB T 0031-76-5485840
  • FOD sociale zekerheid Els Boes 08/2/5286845

 

Links