Historisch

Water en wind hebben in de loop der tijden voor het ontstaan en de opbouw gezorgd van het Maasland, de Kempen en Haspengouw, de drie landstreken die eigen zijn aan de provincie Limburg. Het meest oostelijk gedeelte van deze provincie is het Maasland en bestaat uit de vijf gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken.

Zowat twee miljoen jaren geleden, in het quartair, is het Maasland tot stand gekomen. Deze geologische periode werd gekenmerkt door grote temperatuurschommelingen. De aardkorst ging kantelen waardoor het huidige Nederland zakte en de Belgische Ardennen opstegen. Het Maasdal kreeg daardoor veel water, grind en zand te verwerken. Door uitspreiding van dit puin werd het Kempens Plateau gevormd. Boven de slenk (breuk in de ondergrond) van Roermond wist de Maas zich een weg te banen die meermaals van bedding veranderde.

Tussen de rand van het Kempens Plateau en de ophoging in Midden-Nederlands-Limburg vinden we in de alluviale vlakte de aangeslibde leemlagen daar gebracht door de Maas.

De gemeente Lanaken telt ongeveer 24 000 inwoners en is bijna 5.900 ha groot. Sinds de fusie van gemeenten in 1977 bestaat Lanaken uit de vroegere gemeenten Gellik, Neerharen, Rekem, Veldwezelt en Lanaken zelf.

Lanaken wordt wel eens de "Poort van Europa" genoemd omdat de gemeente verkeerstechnisch zeer goed gelegen is. Via de E314, op 8 km van Lanaken, bereikt men heel gemakkelijk Antwerpen en Brussel. De E314 kruist de E25 Maastricht-Amsterdam en geeft aansluiting op het Duitse auto-wegennet te Aken.

De Zuid-Willemsvaart, met aansluiting op het Julianakanaal, is via de het Kanaal Briegden Neerharen (grondgebied Lanaken) verbonden met het Albertkanaal en zorgt voor de ontsluiting van de gemeente.

Wat de industrie betreft, heeft de gemeente een aantal industrieterreinen waar enkele grote bedrijven gevestigd zijn, waaronder de papierfabriek Sappi, Hoechst Celanese (voorheen Amcel Europe) en enkele steenbakkerijen.

Ook op toeristisch gebied valt hier heel wat te beleven. Lanaken, gelegen aan de voet van het Kempens Plateau, wordt begrensd door de Maas en de stad Maastricht en bezit een groene gordel van 2.000 ha prachtige natuur, met veel bossen, beken en vijvers. Er zijn eveneens een aantal campings en bungalow- en chaletparken.

Op cultuurhistorisch gebied is er het gemeentelijk domein Pietersheim, de burchtruïne, het kasteel van Hocht, de oude "Stad Rekem" en nog tal van andere bezienswaardigheden waarover meer hierna.