Autonoom gemeentebedrijf

Het AGB is een bedrijf dat door de gemeenteraad werd opgericht op 28 oktober 2004. Het AGB functioneert onafhankelijk, maar is toch verbonden met de gemeente omdat het merendeel van de leden van zijn Raad van Bestuur bestaat uit gemeenteraadsleden. Het dagelijkse bestuur van het AGB wordt uitgeoefend door een apart bestuursorgaan, het Directiecomité.

Het AGB Lanaken wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité. De dagelijkse leiding binnen het AGB Lanaken valt onder haar directeur, Manon Stylman.