Schepencollege & Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW is samengesteld uit de burgemeester, 5 schepenen, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur. Het college en vast bureau komen elke donderdag in besloten vergadering bijeen.