Premies en subsidies

NaVoor vele investeringen of uitgaven kan je of je vereniging een subsidie, premie of toelage van de gemeente bekomen. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle subsidies, premies of toelagen binnen de gemeente Lanaken.
 

Milieu


 

Woningen

Woningaanpassingspremie

Premie voor het aanpassen van de woning aan senioren. Er is een premie van de Vlaamse overheid, de provincie en van de gemeente.
 

Premie voor particuliere huurwoningen

Premie voor werken aan een leegstaande woning om deze op de woningmarkt te brengen.
 

Aanleg gescheiden afvoersysteem

Premie voor de aanleg van een gescheiden afwatering van hemel- en afvalwater bij een bestaande particuliere woning.
 

Limburgse renovatielening

De gemeente neemt de rente op zich voor alle gezinnen die met de Limburgse renovatielening de investeringen in hun huis financieren.
 

Energiehuis Limburg

Energiehuis Limburg zet je op weg om je plannen uit te voeren op een slimme en voordelige manier.

 

Sport

Lokaal sportbeleid

Voor activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
 

Ondersteuning aan sportverenigingen

Indien de werken of de uitgaven een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kwaliteit en het onderhoud van de sportaccommodatie.
 

Jeugd

Ondersteuning Jeugdverenigingen

 

Cultuur

Erkende harmonies, fanfares en drumbands

Het gemeentebestuur heeft op basis van historiciteit per deelgemeente één harmonie of fanfare erkend. Deze erkende muziekverenigingen kunnen mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een subsidie. 

Reglement 
 

Amateurmuziekverenigingen

Een amateurmuziekvereniging met een minimale bezetting van 20 muzikanten kan aanspraak maken op een tussenkomst voor geleverde prestaties op vraag van het gemeentebestuur. 

Reglement 
 

Bijzondere en vernieuwende projecten

Subsidie voor cultureel vernieuwende projecten met een openbaar karakter die plaatsvinden in Lanaken. 

Reglement 
 

Tussenkomst in werkingskosten vormende activiteiten

Verenigingen kunnen aanspraak maken op een financiële tussenkomst als bijdrage in de lesgevers-, sprekerskosten voor het organiseren van workshops en vormingsactiviteiten.  

Reglement 
 

Tussenkomst inschrijvingsgeld begeleidersvorming

Bestuursleden die een vormingscursus volgen in functie van de vereniging kunnen aanspraak maken op een financiële tussenkomst voor het inschrijvingsgeld. 

Reglement 

 

Jubilerende verenigingen

In het jaar dat een vereniging van de gemeente Lanaken haar 25 – 50 – 75 en 100-jarig bestaan viert, en vanaf 100 jaar de vieringen per 25 jaar, evenals verenigingen die een veelvoud van 10 jaar vieren vanaf het 60-jarig bestaan, kunnen aanspraak maken op een bedrag van € 250 voor tussenkomst in de receptiekosten. Voor de carnavalsverenigingen is dit het jaar waarin deze haar 3x11 of  5x11 jarig bestaan vieren. 

Reglement 

 

Buurt- en straatfeesten

Het reglement ‘Buurt- en straatfeesten’ voorziet in een financiële tussenkomst tot max. € 200 voor straat- en buurtfeesten. 

De aanvraag van een buurt- of straatfeest gebeurt via de aanvraag evenementenvergunning.
Na afloop van het feest kan de uitbetaling van de feestcheque worden aangevraagd via aanvraag feestcheque
Reglement 

 

Feesten, festiviteiten en evenementen

Verenigingen en privé personen kunnen eenmaal per kalenderjaar een subsidie aanvragen voor een een feest of evenement dat gratis toegankelijk is voor de aanwezigen.

Reglement 

 

Drankfactuur

Verenigingen aangesloten bij een erkende adviesraad van Lanaken kunnen voor de organisatie van een activiteit in en rond een ontmoetingscentrum, buurthuis of cultureel centrum en een gemeentelijke sporthal een korting op de drankfactuur ontvangen.

Aanvraag

Reglement 

 

Profane koren

Deze subsidie heeft tot doel de activiteiten van de koren en hun inspanningen voor het culturele leven in Lanaken te waarderen en te stimuleren.

Reglement 

 

 

Ontwikkelingssamenwerking

Projectsubsidie voor ontwikkelingssamenwerking