Basis- en kwaliteitssubsidie

Een subsidieaanvraag in ’t kader van het decreet "lokaal sportbeleid" indienen kan pas nadat uw vereniging in het betreffende jaar is erkend door de gemeente. De erkenning wordt aangevraagd in de periode januari-februari en gebeurt online via het programma Subsidio met  inlog codes die u ontvangt van de dienst Sport. Nadat de erkenning is goedgekeurd door de gemeente kan de sportclub een subsidieaanvraag indienen, eveneens via het programma Subsidio. De voorwaarden voor subsidiëring staan vermeld in het reglement voor basis- en kwaliteitssubsidies. (Te vinden onder "reglement" - zie rechts op deze pg.)

 Aanvraagprocedure :

1.Ga naar het programma “subsidio” met volgende linkt : http://lanaken.subsidio.be

2.Log in met de gegevens die je ontving van de dienst Sport

3.Vul eerst volgende gegevens in :

onze teams

onze trainingen

opleidingen

activiteiten

OPMERKING

- respecteer deze volgorde om uw dossier vlot te kunnen invullen

- vergeet niet om regelmatig uw gegevens “op te slaan” (onderaan de pg)

4.Vul nu “mijn beleidssubsidie” in en dien uw dossier in.

5.Verenigingen met jeugdwerking kunnen ook “mijn impulssubsidie” invullen en indienen. (Reglement : zie rechts op deze pg)

OPMERKING : Indien nodig is de dienst Sport bereid om u te helpen bij het invullen van uw subsidiedossier(s). Gelieve hiervoor een afspraak te maken : tel. 089/ 71 58 46 of sport@lanaken.be 

               6. "Supplementaire subsidie Jeugdsport" : Hiervoor wordt een extra budget voorzien. De subsidie wordt verleend aan alle sportverenigingen van Lanaken met een jeugdwerking en  aangesloten bij de Gemeentelijke Sportraad.  (Reglement : zie rechts op deze pagina)