Ondersteuning aan sportverenigingen

De verenigingen die een aanvraag willen doen voor toelage dienen:

  • Op schriftelijke vraag van de administratie Vrije Tijd een aanvraag te laten toekomen op het secretariaat Vrije Tijd. Deze aanvraag omvat volgende gegevens :

- De identificatiegegevens en rekeningnummer van de aanvrager

- De omschrijving en verantwoording van de gedane onderhouds- en/of verbeteringswerken aan de accommodaties inclusief kopieën van de rekeningen opgesteld op naam van de aanvrager en betalingsbewijs hiervan.

  • Inspectie van de gemeentelijke technische dienst en/of afdeling Vrije tijd in de meest ruime zin te aanvaarden.