Albertknoop

Op het Europark Lanaken bevinden zich een aantal bedrijven die grote verbruikers zijn van energie en die door de aard van de huidige technologische processen veel restenergie verloren laten gaan. Verder ontstaan er watervervuiling en afvalstromen. De Provincie Limburg verleende een subsidie voor het uitvoeren van een studie rond samenwerking binnen een eco-efficiënt bedrijventerrein waarin de uitwisseling van rest-en afvalstromen één van de doelstellingen is.

Voor het project Albertknoop wordt er grensoverschrijdend samengewerkt voor de ontwikkeling van een multimodaal ontsloten bedrijventerrein op een gebied tussen Lanaken en Maastricht. Eind 2015 is er gestart met de werken van een grondwal rond steenfabriek Wienerberger. Ook werd het subsidiedossier 2B Connect door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling goedgekeurd. Meer informatie over deze 2 nieuwigheden leest u op de website www.albertknoop.eu

De management samenvatting kunt u downloaden via de onderstaande link:

Samenvatting Albertknoop; naar een eco-efficiënt bedrijventerrein

 

Albertknoop Lanaken