Eco-efficiënt bedrijventerrein

Op het Europark Lanaken bevinden zich een aantal bedrijven die grote verbruikers zijn van energie en die door de aard van de huidige technologische processen veel restenergie verloren laten gaan. Verder ontstaan er watervervuiling en afvalstromen. De Provincie Limburg verleende een subsidie voor het uitvoeren van een studie rond samenwerking binnen een eco-efficiënt bedrijventerrein waarin de uitwisseling van rest-en afvalstromen één van de doelstellingen is. Deze subsidie werd gematcht met de oproep van i-Cleantech Vlaanderen rond haalbaarheidstudies. Vertrekkende van de detailanalyse van de bedrijven en hun energie- en materiaalstromen wordt de technische, financiële en juridische haalbaarheid onderzocht van een vijftal deelprojecten. Onderhavige studie werd uitgevoerd in opdracht van het consortium Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken met de bedrijven Sappi, Celanese en Silmaco. 

Download de managementsamenvatting