Nieuwe straatnamen

Raadpleeg hier het CRAB


Nieuwe straatnaam: Anne Frankstraat

Nieuwe naam voor de Cyriel Verschaevestraat omwille van geschiedkundig bewijsbare redenen/argumenten.
Ligging: gelegen in de Schrijverswijk in Lanaken-centrum
De nieuwe straatnaam werd door de inwoners van de straat gekozen uit een, door de Ergoedraad, opgestelde lijst met voorstellen.
Goedkeuring dateert van de gemeenteraad op 18 december 2017

Bekijk plannen
 
Nieuwe straatnaam: Pastoor Clijstersstraat

Nieuwe naam voor een verbindingsweg.
Ligging:  gelegen tussen de Kerkstraat en de Sint-Laurentiusstraat in Gellik
De naam verwijst naar Jan Clijsters die vroeger pastoor geweest is in Gellik en zeer geliefd was door de bevolking.
Goedkeuring dateert van de gemeenteraad op 18 december 2017

Bekijk plannen
 
Nieuwe straatnaam: Heikantstraat

Nieuwe naam voor de straat in een privé-verkaveling
Ligging: binnengebied Wijngaardstraat, Maastrichterweg, Henri Dunantstraat en de Molenstraat in Lanaken
De naam verwijst naar hoe deze buurt/deze kant van Lanaken vroeger - maar nu vaak nog - in de volksmond genoemd werd: d’n Heikant.
Goedkeuring dateert van de gemeenteraad op 24 april 2017

Bekijk plannen
 
Nieuwe straatnaam: Ambachtsweg, Windturbineweg en Europark

Nieuwe straten gelegen binnen de industriezone Europark te Smeermaas
Ligging: De Winturbineweg is de ontsluitingsweg die naast de spoorwegterminal loopt. De Ambachtsweg is de straat binnen de nieuwe KMO-zone vanaf de Industrieweg bezijdens industriezone Europark. De straatnaam Europark omhelst alle overige straten en zijstraten gelegen binnen industriezone Europark
Goedkeuring dateert van de gemeenteraden op 24 november 2014 en 29 juni 2015

Bekijk plannen

Naam verwijst naar hoe de buurt/deze kant kant van Lanaken vroeger in de volksmond genoemd werd: d’n Heikant.
 

Nieuwe straatnaam: Norbertinessenhof

Nieuwe naam voor de straat in een nieuwe privé-verkaveling
Ligging: binnengebied Groenstraat, Schoolstraat, Kleinveldlaan & de Burgemeester Delwaidelaan te Rekem. Rekem krijgt nu een straatnaam die verwijst naar het Norbertinessenklooster dat ooit in Rekem stond.
Goedkeuring dateert van de gemeenteraad op 29 september 2014

Bekijk plannen

 

Nieuwe straatnamen: Brouwershof en Paenhuysstraat

Nieuwe benamingen voor de straten in een nieuwe verkaveling
Ligging: verkaveling van Kleine Landeigendom langs de Pannestraat
De gronden van de verkaveling waren ooit bezit van een vooraanstaande brouwersfamilie, vandaar de naam ‘Brouwershof’. De andere straat krijgt de naam ‘Paenhuysstraat’ als verwijzing naar de oude naam van de Pannestraat waar ooit een ‘paenhuys’ lag.
Goedkeuring dateert van de gemeenteraad op 29 september 2014

Bekijk plannen

 

Nieuwe straatnamen: Creytenberg, Stuevenhof en Op de Kleehof

Namen voor de straten in een nieuwe privé-verkaveling 
Ligging: binnengebied Holtstraat, Lindestraat, Geerenweg en Kiezelweg
De ‘Creytenberg’ vormt de hoofdas van de verkaveling. ‘Stuevenhof’ is een kleine, doodlopende straat. ‘Op de Kleehof’ wordt de 3e nieuwe straatnaam in deze verkaveling.
Goedkeuring dateert van de gemeenteraad op 29 september 2014

Bekijk plannen

 

Nieuwe straatnaam: Leon Hermanslaan

Oude straatnaam: Leon Hermanslaan (niet officieel)
Ligging: Volledige weg tussen de Oude Weerdstraat en de Boomgaardstraat te Rekem
Goedkeuring dateert van de gemeenteraad op 24 februari 2014

Bekijk plannen