Omgevingswerken OC Berenhof

Op 4 augustus starten de werken aan het OC Berenhof in Veldwezelt. Aan het ontmoetingscentrum worden onder andere een parking, fietsenstalling en een plein voor de jeugdbeweging aangelegd. De werken zullen een 5-tal maanden plaatsvinden, afhankelijk van de weersomstandigheden dit najaar.

Een parking voor 108 voertuigen waaronder 7 plaatsen voor mensen met een beperking, een fietsenstalling voor 36 fietsen en een plein voor de spelactiviteiten van de jeugd van de KSJ zullen aangelegd worden rondom het OC Berenhof in Veldwezelt. Ook werd de buitenruimte voor Villa Kakelbont behouden.

In het bijzonder werd er rekening gehouden met de toegankelijkheid van het terrein. Buiten de parkeerplaatsen voor mensen met een beperking wordt er gezorgd voor een vlotte toegankelijkheid voor de naschoolse opvang. Het voetpad naast de zaal zal verbreed worden en er komt een hellend looppad om het niveauverschil tussen de Berenhofstraat en de achterkant van het gebouw te overbruggen. Tevens is er langs de oostgevel van het ontmoetingscentrum een toegangsweg voor zwakke weggebruikers voorzien.

De nieuwe parking van OC Berenhof zal ook gebruikt worden als ‘kiss & ride’-zone voor de kinderen van de lagere school zodat de verkeersdrukte op de Berenhofstraat afneemt en dit de veiligheid van de schoolkinderen ten goede komt.

Gedurende de werken kunnen er zich rondom het ontmoetingscentrum parkeerproblemen voordoen. Het ontmoetingscentrum blijft tijdens de werken bereikbaar en vastgelegde activiteiten kunnen zoals voorzien plaatsvinden. Aan deze omgevingswerken rondom OC Berenhof hangt een prijskaartje van 658.000 euro.

 

Technische informatie
 • Bij het opstellen van het ontwerp was de veiligheid, bereikbaarheid en parkeren een uitzonderlijk aandachtspunt. Dit in combinatie met de verschillende functies in het gebied. Omwille van de grote hoogteverschillen tussen de Berenhofstraat en het achterliggende terrein is de parkeerzone aan de oostzijde in één helling van 5% voorzien.
 • Tevens zijn  in het ontwerp de bestaande beukenbomen ter hoogte van de ingang van het OC behouden.
 • Langs de oostgevel van het OC is er een toegangsweg voor de zwakke weggebruiker voorzien. Deze toegangsweg dient tevens voor interventies.
 • Omwille van de dorpelpeilen dient er een groot hoogteverschil aan de achtergevel worden opgevangen door betonnen keerwanden.
 • Voor de toegankelijkheid van het terrein, rekening houdend met de minder mobiele gebruiker, is er naast de trappenconstructie een hellingbaan voorzien op deze locatie.
 • Achterliggend terrein (speelplein / parking) ligt vrij vlak.
 • In het ontwerp wordt de afvoer van het regenwater van de verharde oppervlakte opgevangen in het open bufferbekken, met een overstortconstructie en afgeremde afvoer naar het bestaand riool in de Berenhofstraat.
 • Om extra buffering te bekomen worden de straatkolken op infiltratieputten aangesloten.
 • Op deze infiltratieputten is een overstort voorzien op het regenwaterriool.
 • De verhardingen worden uitgevoerd in kleinschalige materialen.
 • Voor de parkings worden er zwarte betonstraatstenen voorzien. De toegangsweg wordt uitgevoerd in grijze betonstraatstenen.
 • De voetpaden krijgen bruine gekleurde betonstraatstenen.
 • Aan beide ingangen zijn er voldoende fietsenstallingen voorzien.
 • Het geheel wordt aangekleed met zitelementen. 
 • Een mooie beplanting zal het geheel helemaal afwerken. Er worden daarom zowel hoogstambomen bijkomend bij de bestaande beplanting voorzien en plantvakken met lage beplanting.

 

Download het plan

 

Bekendmaking Berenhofstraat 12, 3620 Lanaken