Spartacus

Het openbaar onderzoek voor het project: Spartacus sneltramlijn 1 start op vrijdag 13 juni 2014 en duurt tot en met maandag 11 augustus 2014 (60 dagen)

 

Het Spartacusproject zorgt voor een uitgebreid vervoersnetwerk in heel de provincie. Het moet een net worden waarbij zowel trein, als lightrail, als snelbussen mooi op elkaar aansluiten en zo mensen effectief kunnen overtuigen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Achtergrond en doelstelling
Er is gebleken dat het autoverkeer in Limburg sterker toeneemt dan in de rest van Vlaanderen. Tegelijk is het aanbod op het vlak van openbaar vervoer in onze provincie niet overal voldoende uitgebouwd. Er is nood aan een kwalitatief hoogstaand openbaar vervoernetwerk voor de hele provincie.  Het Spartacusplan moet een forse  bijdrage leveren aan de doelstellingen die opgenomen werden in het Mobiliteitsplan Vlaanderen, namelijk:

- Het verhogen van het  percentage ‘openbaar vervoersverplaatsingen’ in de totale mobiliteit door het aanbieden van goed alternatief  voor  individueel autoverkeer

- Het verhogen van de efficiëntie van het openbaar vervoer

- Bijdrage aan een duurzame mobiliteit en goede levenskwaliteit

 

spartacus is onderweg

Strategie
Om de doelstellingen te realiseren zal ingezet worden op verschillende domeinen. Er moeten meer en betere snelle spoorverbindingen gerealiseerd worden in Limburg. Hasselt zal als centrumknooppunt fungeren in een netwerk met bijkomende ‘openbaar vervoersknooppunten’ waarbij regionale sneltramlijnen de basis zullen aanvullen.

Efficiënte busverbindingen zullen een belangrijke rol gaan spelen bij het realiseren van de doelstellingen. Het busnetwerk moet uitgebreid worden met bijkomende snelbuslijnen op trajecten of bestemmingen die minder voor spoorbediening in aanmerking komen. Lokale busbedieningen moeten efficiënt afgestemd worden op zowel een goed lokaal aanbod als op een vlotte aan- en afvoer naar knooppunten en het regionaal net.

Tot slot zullen ook aanvullende maatregelen nodig zijn om het gestelde doel te realiseren. Daarbij wordt o.m. gedacht aan vrije busbanen en verkeerslichtenbeïnvloeding en een tariefsysteem dat is aangepast aan een geïntegreerd aanbod van spoor en bus.

 

Concreet: het netwerk
Finaal voorziet het netwerkplan in 3 lijnen:
Lijn 1: Hasselt – Maastricht
Lijn 2: Hasselt - Genk - Maasmechelen (- Sittard)
Lijn 3: Hasselt - Neerpelt - Lommel (- Eindhoven)

netwerk algemeen

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Voor de lijnen 2 en 3 kunnen nog geen einddata gegeven worden.

 

De verbinding Hasselt – Maastricht ziet er als volgt uit:

traject Hasselt Maastricht

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

 

De reistijden zullen aanzienlijk verkort worden.
Reistijd momenteel Hasselt- Maastricht: gemiddeld 71 min.
Reistijd sneltram Hasselt- Maastricht: gemiddeld 34 min.

 

Reistijd momenteel Lanaken-  Hasselt: gemiddeld 66 min.
Reistijd sneltram Lanaken - Hasselt: gemiddeld 28 min.

 

Waarom ‘sneltrams’?
Werken met sneltrams biedt tal van voordelen
-       Korte reistijden om knooppuntennetwerk te kunnen realiseren
-       Hoge regelmaat door optimale doorstroming in eigen bedding
-       Hoog comfort, hoge capaciteit, veel zitplaatsen
-       Hoogwaardig imago en aantrekking, ook op automobilist
-       Rijden als tram in de stad en als sneltram in eigen bedding of op treinsporen
-       Inpasbaar in stedelijk weefsel
-       Volledig elektrisch en dus milieuvriendelijk

tram

Een sneltram  is beter inpasbaar in een stedelijke omgeving dan een lichte trein. Het voertuig trek gemakkelijker op en heeft een korte remafstand. Het sneltram heeft een maximale snelheid die ligt tussen 100 á 105 km/u.

De beoogde frequentie op de lijn is als volgt: Week- en zaterdagen: om het half uur. Zon- en feestdagen: om het uur

 

Het traject over het grondgebied in Lanaken

Deel 1 : van grens Bilzen tot aan N78

- Gebruik makend van oude spoorlijn 20
- Onder Kompveldstraat / Wijerdijk
- Via spoorbrug over het Albertkanaal (renovatie)
- Tot aan N78

Deel 2 : N78 (Tongersesteenweg – Europalaan)
 
- Vanaf Sappi : gebruik maken van noordelijke rijstroken N78
- Nieuwe toegang tot centrum (Stationsstraat) via rotonde
- Gecombineerde tram- en bushalte ter hoogte van het Europaplein, met ruime P& R
- Sneltram buigt richting Kanaal, over N78 (tunnel)
- Nieuwe toegang tot centrum (Jan Rosierlaan) via rotonde

 

Deel 3 : van N78 tot aan Nederlandse grens
- N78 in tunnel onder sneltram (zie afbeelding hieronder)
- Via brug over sluis kanaal
- Sneltram naast vernieuwde goederenspoor, tot aan grens

 

Het traject over het grondgebied in Nederland

Traject Maastricht

 

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Totale lengte ca. 6 km
Eerste gedeelte : op of langs het bestaande goederenspoor
Tweede gedeelte : stadstracé door de binnenstad

Route : via de ‘Maasboulevard’

Haltes :

-       Belvedère

-       Maasboulevard / Centrum

-       Station Maastricht

 

Het totale plaatje
Hierboven hebben we het enkel gehad over het vervoersgedeelte binnen het Spartacusproject. Dit is een verantwoordelijkheid van De Lijn. De realisatie van het project zal het uitzicht van Lanaken in de loop van de volgende jaren aanzienlijk veranderen. De Lijn en het Vlaams gewest investeren niet alleen in de aanleg van een spoorlijn voor de sneltram. Ze investeren ook in de heraanleg van de ring rond Lanaken, een extra parking, nieuwe rotondes en een station.

De gemeente Lanaken investeert €1,6 miljoen in een nieuw plein ter hoogte van het Heilig Hartcollege en het plein aan het nieuwe station.  Ook de kosten voor de groenaanleg rond het station en de nieuwe parking wordt door het gemeentebestuur gedragen.

omgeving college

 

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

Er zal een sneltramstation ter hoogte van de Europaparking komen. Er zal ook een busbaan aangelegd worden langs de Europalaan, naar het sneltramstation. Samen met de aanleg van de eigenlijke sneltramlijn zal dit station én de busbaan volledig betaald worden door vervoersmaatschappij De Lijn.

 

Ter hoogte van de kruising  nabij Sappi met de Tongersesteenweg en ter hoogte van het kruispunt van de Jan Rosierlaan met de ringweg zullen er nieuwe rotondes komen om de verkeersafwikkeling te vergemakkelijken en veiliger te maken.

De N78 ringweg zal aangepast en gedeeltelijk omgelegd worden tussen de rotonde Sappi en de rotonde Jan Rosierlaan. Ter hoogte van het snelstramstation zal tegenover het huidige Europaplein – en dus aan de ‘buitenkant’ van de huidige ringweg – een parking aangelegd worden voor 150 voertuigen. De kosten van de herinrichting van de ringweg, de aanleg van de rotondes én de nieuwe parking zullen volledig gedragen worden door het Vlaams gewest.

 

In het verlengde van het Spartacusproject gaat ook het gemeentebestuur een bijdrage leveren tot de herinrichting van de toegang tot Lanaken.

Het plein ter hoogte van het Heilig Hartcollege tot aan de verkeerslichten Pannestraat/Stationsstraat  zal heraangelegd worden, net zoals het Europaplein aansluitend op het sneltramstation. Deze investeringen worden door het gemeentebestuur gedragen, samen met de kosten voor de groenaanleg in de omgeving van het sneltramstation en de groenaanleg bij de nieuwe parking.

Omgeving Europaplein

 

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

 

Het kostenplaatje van de herinrichting van de 2 pleinen bedraagt €2,6 miljoen. Lanaken ontvangt voor deze investering een subsidie van € 742.000 van Limburg Sterk Merk en ongeveer €250.000 via Module 10 van het Vlaams gewest waardoor de factuur voor ons bestuur nog € 1,6 miljoen bedraagt.

Het traject
De Lijn liet een simulatiefilm maken waarmee u een beeld krijgt van het traject dat Lijn 1 zal volgen. Bekijk het hier: