Gescheiden afvoersysteem

Scroll naar

Wanneer u bij een bestaande particuliere woning overgaat tot aanleg van een gescheiden afwatering van hemel- en afvalwater kunt u hiervoor een premie krijgen. Vanwege Fluvius wordt forfaitair een premie van € 200 uitbetaald voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem, aangevuld tot 50% van de voorgelegde facturen met een maximum van € 200. De gemeente kent bijkomend een premie toe die als volgt bepaald wordt: de helft van de investeringskost min de premie van Fluvius, met een minimum van € 300 en een maximum van € 500.

Voorwaarden

De som van de premies m.b.t. de gescheiden afvoer van afval- en hemelwater toegekend door Fluvius, andere instanties en de gemeente mag per woning echter niet meer dan 100% van de totale investering bedragen. Indien dit wel het geval is, wordt het bedrag van de gemeentelijk epremie evenredig in mindering gebracht.

Aanpak

Hoe deze premie aanvragen?