Inname openbaar domein

Ga je verhuizen of werken uitvoeren en heb je de stoep of de weg nodig? Dit dien je minstens 7 werkdagen op voorhand aan te vragen.
 
Wanneer aanvraag indienen?
  • Je moet je huis bouwen of verbouwen en je moet het materiaal gedeeltelijk of volledig opslaan op het openbaar domein.
  • Je laat een container komen om de verbouwingswerken uit te voeren.
  • De voorgevel van je huis moet opnieuw bepleisterd worden, je plaatst een stelling en deze op het openbaar domein.
  • Je gaat verhuizen en de verhuiswagen en –lift dien je op de stoep en de straat te plaatsen.

Voorwaarden

De aanvraag dient ten minste 7 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden ingediend te worden op de dienst mobiliteit in het gemeentehuis.
 

Belasting openbaar domein

Indien de inname slechts één dag betreft, dient geen belasting betaald te worden. Indien langer dan één dag wordt een belasting van 0,13 euro / m² /dag aangerekend.

 

Waarborg en huur materialen

Wanneer de inname van het openbaar domein gepaard gaat met parkeerverbod, dient de aanvrager parkeerverbodsborden af te halen op de technische dienst van onze gemeente. Voor deze bordjes betaal je € 1,25 huur / bord.

 

Terrassen

Heb je een horecazaak en wil je een terras plaatsen op het openbaar domein dan dien je dit aan te vragen bij de dienst mobiliteit. Het terrasseizoen loopt van 1 maart t/m 31 oktober van hetzelfde jaar. Ook voor een terras dien je belasting inname openbaar domein te betalen.

Het college van burgemeester en schepenen dienen de aanvraag goed te keuren.

 

Signalisatie wegeniswerken

Bij wegeniswerken binnen onze gemeentegrenzen dient de aannemer een aanvraag in te dienen en dit ten minste 15 werkdagen voor aanvang van de werken. Tevens dienen zij persoonlijk contact op te nemen met de dienst mobiliteit om de signalisatie te bespreken.

Bijzonderheden

Na de aanvraag stelt de dienst mobiliteit de vergunning op. Naargelang de aard en de duur van de werken wordt een belasting en waarborg inname openbaar domein aangerekend. Na betaling van de waarborg en de belasting wordt de vergunning toegestuurd

 

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?