Premie aanplant klimaatbomen in particuliere tuinen

Klimaatbomen zorgen voor een verhoogde opname van CO2 en fijn stof, meer schaduw en koelte in de zomer (natuurlijke airco) en beschermen de bodem tegen verdroging. Wonen en werken in een omgeving met veel bomen heeft een positieve uitwerking op mensen.

De gemeente kent per klimaatboom, die in de bomenlijst vermeld wordt, een eenmalige premie van 70% van de aankoopprijs toe met een maximum van 100 euro. De aanvrager kan maximum vijf klimaatbomen aanvragen.

Voorwaarden

  • het terrein waarop de boom wordt aangeplant, is gelegen op het grondgebied van Lanaken;
  • de boom is opgenomen in de bomenlijst;
  • minimum stamomtrek van 10-12 cm;
  • maximum stamomtrek van 16-18 cm.

Bijzonderheden

Enkel het plantgoed wordt betoelaagd. Steunpalen, wildbescherming, bomenzand, meststoffen, compost, uurlonen en dergelijke komen niet in aanmerking voor de premie.
 

In de bomenlijst staan zowel inheemse bomen, cultivars als uitheemse bomen. Deze klimaatbomen zijn gerangschikt volgens de grootte van de tuin. Kies een boom die het beste in jouw tuin past. Zo moet de boom later niet onnodig gesnoeid of in het slechtste geval gekapt worden omdat de kruin te breed of te hoog wordt.
 

Download bomenlijst
 

De premie is enkel van toepassing op hoogstambomen (geen bol- en leivormen). Beplantingen of herbeplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden, begrepen in een kapmachtiging of in een omgevingsvergunning, komen ook niet in aanmerking voor de premie.

Meer informatie over klimaatbomen lees je op klimaatbomeninlimburg.be

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?