Student aanmelding

Wanneer je je in onze gemeente komt vestigen als student, dan dien je dit ook te melden bij het gemeentebestuur.

 

OPGELET: Je dient je niet te laten uitschrijven in de gemeente waar u nu woont. Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister van onze gemeente. Je ontvangt enkel een verblijfsdocument dat je toelaat om in onze gemeente te verblijven.

Voorwaarden

Benodigdheden voor het afleveren van een verblijfsdocument:

Wat moet je meenemen?

 • geldig nationaal paspoort of identiteitskaart
 • kopie bewijs van inschrijving in voltijds dagonderwijs
 • kopie huurcontract

 

Invullen van formulier tweede verblijf voor studenten:

Op de dienst vreemdelingen wordt een aangifteformulier ingevuld met volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres van hoofdverblijfplaats
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • adres van de woongelegenheid (huis, appartement, studio)
 • datum sedert wanneer student de woongelegenheid in gebruik heeft

Bijzonderheden

Aanvullende info

 • studenten die ingeschreven zijn in een erkende onderwijsinstelling van voltijds dagonderwijs zijn vrijgesteld van de belasting op de tweede verblijven
 • er wordt een jaarlijkse belasting geheven (AGB-Gezinnen) m.b.t. de toestand op 1 januari van ieder jaar. Deze belasting is gebaseerd op de netto-vloeroppervlakte. Deze wordt berekend aan de hand van gegevens die de student zal invullen op een aangifteformulier. Dit wordt toegezonden in de loop van het jaar of kan op de financiële dienst ingevuld worden
 • studenten die een erkende studentenkamer in gebruik hebben, zijn vrijgesteld van alle gemeentelijke belastingen

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

 • Persoonlijk bij de dienst vreemdelingenzaken in het gemeentehuis
afspraak