Leegstaande woningen

Veel woningen blijven diverse jaren leegstaan en zijn dus onbewoond zonder dat de eigenaar stappen onderneemt om deze woningen opnieuw beschikbaar te maken voor de woningmarkt. 

De gemeente beschikt daarom over een leegstandreglement. Dit reglement kadert in het decreet ‘Grond- en pandenbeleid’ van de Vlaamse regering.  Gemeentebesturen zijn hierdoor verplicht tot het opstellen van een leegstandregister waarmee men de leegstand van woningen en gebouwen  in kaart kan brengen. De gemeente Lanaken koppelt hier ook een heffing aan. De betaalbaarheid van de woningen zal hierdoor verhogen gezien het grotere aanbod dat nu op de woon- en huurmarkt in onze gemeente komt.

De Vlaamse overheid heeft een minimum heffing voorzien in haar decreet, mét de mogelijkheid voor de gemeenten om hogere bedragen te heffen op de leegstand. In onze gemeente is geopteerd om de voorgestelde minimum heffing over te nemen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebouwen  in het kernversterkend gebied Lanaken Centrum, gebouwen die buiten dit gebied liggen en woningen.

Een woning wordt volgens het decreet als leegstaand beschouwd wanneer deze gedurende meer dan 12 maanden leeg staat. Voor gebouwen geldt de classificatie ‘leegstaand’ wanneer het gedurende 12 maanden minder dan 50% in gebruik is volgens de functie van het gebouw. Een nieuwbouw wordt beschouwd als ‘leegstaand’ al deze 7 jaar na afgifte van de stedenbouwkundige vergunning nog niet bewoond of niet in gebruik is genomen.

Vanaf het moment dat een woning of gebouw op de inventaris terecht is gekomen heeft de eigenaar 12 maanden de tijd om deze leegstand ongedaan te maken. Na 12 maanden zal er een eerste heffing plaats vinden. Dat bedrag zal het 2e jaar ongewijzigd blijven. Vanaf het derde jaar komt er een toeslag van 50%. Voor gebouwen in het kernversterkend gebied Lanaken Centrum geldt de toeslag van 50% reeds vanaf het 2e jaar en de verdubbeling van de heffing treedt reeds van het 3e jaar in werking. Al deze bedragen zijn onderhevig aan de index.

De belasting bezwaart de woning of het gebouw en is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het betreffende dienstjaar volle eigenaar is.

Bekijk gemeentelijk reglement

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/wat-de-procedure-voor-de-vaststelling-van-leegstand