Dienst Welzijn

Dienst Welzijn

Dienst Welzijn is bezig met thema’s die allemaal bijdragen tot het “goed gevoel” en het welzijn van alle Lanakenaren:

 • Ouder worden
 • Leven met een beperking
 • Opvoeding
 • Kinderarmoede
 • Gezondheid
 • Integratie en diversiteit
 • Huis van het Kind

Daarvoor werken we voortdurend nauw samen met collega’s bij gemeente en OCMW en met verschillende partnerorganisaties.

Bereikbaarheid : Enkel op afspraak – welzijn@lanaken.be

Tel. Karien         T 089 730 314
Tel. Ine               T 089 730 313
Tel. Magda         T 089 739 821
Tel. Marijke         T 089 730 060


Senioren/pensioenen

 • Aanvraag en informatie over pensioenen.
 • Tegemoetkoming handicap
 • Team Belgezel 
 • Assistentiewoningen
 • Vervoer rolstoelgebruikers
 • Mindermobielencentrale 
 • Personenalarm

Bereikbaarheid: Bij voorkeur op afspraak – T 089 730 060

miranda.kusters@lanaken.be
patrick.thijs@lanaken.be
michelle.beckers@lanaken.be


Thuiszorgversterking

Heeft het WZC Ludinaca als doelstelling om zoveel mogelijk senioren te laten wonen en verzorgen,  Dienstencentrum "Aan de Statie" heeft een tegenovergestelde werking. Vertrekpunt vanuit de nieuwe bouw is het idee om de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een lichte thuiszorg zoveel mogelijk te versterken. Op die manier wordt getracht om deze groep zo lang mogelijk thuis te laten wonen en dit op een kwaliteitsvolle manier. Dit wil men bereiken o.a. door het aanbieden van een warme, gezonde maaltijd (ontmoeting), diverse hobby- vormings- of informatieve activiteiten en dat allemaal op maat van senioren. Een  lezing over erfenisrecht, computer- of taallessen, een zangnamiddag… het kan allemaal! De pedicure zorgt voor een professionele voetverzoring (alleen via afspraak).