Data, locaties en inschrijven

Wanneer?

De zomerschool bestaat uit 10 volledige lesdagen van 8u30 tot 15u30 van maandag 09 tot en met vrijdag 20 augustus. In de voormiddag wordt aandacht besteed aan taal en rekenen. In de namiddag is er ruimte voor sport en ontspanning.
 

Voor wie?

Voor leerlingen van de 3de kleuterklas en  het 1ste   en 2de  leerjaar. Kinderen die het de afgelopen maanden moeilijk hebben gehad met leren en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken krijgen voorrang. De kinderen worden in groepen van maximum 15 leerlingen verdeeld. Zo krijgt elk kind voldoende aandacht.
 

Waar?

De zomerschool wordt georganiseerd in Gellik, Rekem en Lanaken. In Gellik gaat de zomerschool door in vrije basisschool ’t Bieske, in Rekem in de gemeentelijke basisschool en in Lanaken zullen de lessen plaatsvinden in de Sint Vincentius Middenschool. 
 

Wie geeft de lessen?

De lessen worden gegeven door leerkrachten van de Lanakense lagere scholen en zij worden bijgestaan door studenten lerarenopleiding.
 

Inschrijven?

Kinderen met leerachterstand krijgen voorrang om in te schrijven voor de lessen van de zomerschool. De ouders van deze leerlingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht door de zorgleerkracht. Ouders kunnen hun kind inschrijven tot 15 mei 2021 bij de zorgleerkracht van hun school. Je dient in te schrijven voor de volledige periode van 10 lesdagen.