Studenten, vrijwilligers en leerkrachten gezocht

Het OCMW organiseert tussen 09 augustus en 20 augustus 2021 een zomerschool voor leerlingen uit het lager onderwijs. De zomerschool is open tussen 8.30u en 15.30u. We organiseren dit in samenwerking met alle lagere scholen van Lanaken.
We geven les op 3 verschillende locaties in de gemeente: Rekem, Lanaken en Gellik. We maken 12 zomerklassen.
 
Onze doelgroep: leerlingen van de 3de kleuterklas en  het 1ste en 2de leerjaar, waar volgens de zorgleerkrachten van de scholen de meeste noden zijn ontstaan door de coronamaatregelen en pre- teaching. De focus ligt op de leergebieden taal en rekenen.
Binnen de Lanaker scholen hebben we reeds heel wat leerkrachten bereid gevonden om in de verschillende zomerklassen les te geven.
 
Om zowel remediërend, als stimulerend te kunnen werken, willen we de groep uitbreiden met studenten kleuter- en lager onderwijs, bij voorkeur tweedejaars en/of afstuderende studenten. Door de provincie Limburg zullen er online opleidingsmodules en intervisie-sessies aangeboden worden. Wij organiseren ook een team-dag met alle begeleiders waarop zowel inhoudelijke als praktische afspraken gemaakt worden.
 
WIJ ZIJN CONCREET OP ZOEK NAAR:
DRIE VOLTIJDSE COÖRDINATOREN VOOR DE LESPLAATS ( Jobstudent, 2 weken aan 38u/week)
 • Je bent verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de school.
 • Je verzorgt een aantal logistieke zaken en zorgt dat alle materialen voorradig zijn.
 • Je volgt de inschrijvingen van de leerlingen op en verzorgt de administratie.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de lesgevers en begeleiders en geeft eventuele problemen door aan de verantwoordelijke van de zomerschool.
TWAALF VOLTIJDSE DIDACTISCHE BEGELEIDERS (Jobstudent, 2 weken aan 38u/week)
 • Tijdens de voormiddag ondersteun je een leerkracht in de klas, waarbij je leerlingen extra zorg of begeleiding bij taken kan bieden.
 • Tijdens de namiddag ondersteun je de spelmonitoren bij het organiseren van hun spelactiviteiten.
VIER MONITOREN VOOR ONTSPANNINGSACTIVITEITEN (vrijwilligerswerk, 2 weken)
 • Tijdens de namiddag sta je in voor het organiseren van leuke bewegingsactiviteiten en spelactiviteiten voor de kinderen.
NOG ENKELE LEERKRACHTEN (vrijwilligerswerk, 2 weken)
 • Tijdens de voormiddag geef je lessen taal, rekenen of frans. Je krijgt daarbij de hulp van 1 didactische begeleider in jouw klas.
   
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEERKRACHTEN:
 • Je beschikt over een diploma lerarenopleiding en hebt bij voorkeur ervaring in het lesgeven aan leerlingen van het lager onderwijs.
 • Je bent beschikbaar gedurende de aangegeven periode in de voormiddag.
 • Je voldoet aan de wettelijke voorwaarden om als vrijwilliger in aanmerking te komen.
  (meer info: zie www.vrijwilligerswerk.be)
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIDACTISCHE BEGELEIDERS:
 • Je beschikt over een diploma lerarenopleiding of bent student lerarenopleiding.
 • Je bent beschikbaar gedurende de aangegeven periode voor volledige dagen.
 • Je beschikt op het moment van je tewerkstelling over voldoende resterende arbeidsuren om als jobstudent te kunnen werken. (meer info: zie www.mysocialsecurity.be/student/nl)
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE COORDINATOREN:
 • Een specifiek diploma is niet vereist. Je beschikt wel over de nodige verantwoordelijkheidszin, assertiviteit en organisatietalenten om deze functie goed uit te voeren.
 • Je bent beschikbaar gedurende de aangegeven periode voor volledige dagen.
 • Je beschikt op het moment van je tewerkstelling over voldoende resterende arbeidsuren om als jobstudent te kunnen werken. (meer info: zie www.mysocialsecurity.be/student/nl)
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE MONITOREN ONTSPANNINGSACTIVITEITEN:
 • Een specifiek diploma is niet vereist. Je bent wel 18 jaar of ouder op het moment dat je start.
 • Je bent enthousiast met kinderen en hebt bij voorkeur enige relevante ervaring in een jeugdvereniging, sportvereniging, speelpleinwerk, jeugdkamp, sportkamp, …
 • Je bent beschikbaar gedurende de aangegeven periode in de namiddag.
 • Je voldoet aan de wettelijke voorwaarden om als vrijwilliger in aanmerking te komen.
  (meer info: zie www.vrijwilligerswerk.be)
ONS AANBOD:
 • Een gezellige sfeer in een uniek project, waarbij jij het verschil kan maken in de kansen van een kind.
 • De mogelijkheid om nieuwe ervaringen te vergaren.
 • Contacten met nieuwe mensen
 • Voor vrijwilligers wordt een forfaitaire onkostenvergoeding voorzien van 34,71€ per lesdag.
 • Voor jobstudenten wordt een studentencontract voorzien voor 2 weken in salarisschaal E1.
BEN JE GEÏNTERESSEERD IN 1 OF MEERDERE FUNCTIES EN KAN JE VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN?
Stuur dan je sollicitatiebrief met Curriculum Vitae, attest van goed gedrag en zeden type II en eventueel diploma vóór 01 april 2021 naar het OCMW Lanaken, t.a.v. Magda Vankan via magda.vankan@lanaken.be
Vergeet niet te vermelden voor welke functie je wil inschrijven.
 
WIL JE EERST MEER INFO?
Via mail: magda.vankan@lanaken.be of telefonisch: 089 739 821.