Kruispunt Smeermaas

Dit project is afgewerkt.

Op het kruispunt met de Brugstraat (N77) komt er in de plaats van de huidige middengeleider een afslagstrook richting Brugstraat. De betonverhardingen t.h.v. de Louis Pasteurstraat en de grens maken plaats voor asfalt. Deze ingrepen moeten de verkeersveiligheid, de doorstroming en het rijcomfort op de Maaseikersteenweg verhogen.

Deze werken zullen 4 dagen duren vanaf maandag 24 augustus 2020. Deze planning is steeds onder voorbehoud van weersomstandigheden.

 

Aanleg afslagstrook op de Maaseikersteenweg richting Brugstraat

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op het kruispunt te verbeteren zal het Agentschap Wegen en Verkeer op de Maaseikersteenweg een afslagstrook voorzien voor het verkeer komende van Maasmechelen dat linksaf wil rijden richting Brugstraat. Deze strook komt in de plaats van de huidige middengeleider. De aannemer zal deze eerst opbreken en vervolgens asfalt plaatsen en markeringen aanbrengen.

Ook de verkeerslichtenregeling wordt aangepast. Door middel van een bijkomende detectielus, de bijstelling van groentijden en het toevoegen van knipperlichten om de mogelijke aanwezigheid van fietsers extra onder de aandacht te brengen, zal de verkeersafwikkeling op het kruispunt extra vlot en veilig kunnen verlopen.

 

Vervanging betonverhardingen aan de centrumpoorten

De overgangen tussen de betonverhardingen en het asfalt creëren geluids- en trillingsoverlast voor de nabije omgeving. Om dit aan te pakken, zal de aannemer de betonverhardingen uitbreken en vervangen door asfalt. Hierdoor zal de hinder voor de omgeving verdwijnen en het rijcomfort verhogen.

 

Minder-hindermaatregelen: Beurtelings verkeer en omleidingen

Om de hinder te beperken plant het Agentschap Wegen en Verkeer deze werken tijdens de zomervakantie. Door alle ingrepen tegelijkertijd uit te voeren en de werfzone in 2 kleinere zones in te delen, wordt de werkperiode maximaal beperkt en zal het verkeer zo weinig mogelijk hinder ondervinden.
 

Zone 1: Kruispunten met Louis Pasteurstraat en Brugstraat
In de eerste zone zal de aannemer de betonverharding t.h.v de Louis Pasteurstraat vervangen, de middengeleider op het kruispunt met de Brugstraat verwijderen, de afslagstrook aanleggen en de verkeerslichten aanpassen. 

Tijdens deze werkzaamheden wordt de Maaseikersteenweg in beide richtingen onderbroken tussen de Louis Pasteurstraat en de Brugstraat. Er zal dan een omleiding gelden via de Europalaan (N78) en de Maastrichterweg (N77).

 

Zone 2: grensovergang naar Nederland
Tegelijkertijd zal de aannemer de betonverharding ter hoogte van de grens met Nederland vervangen.

Het verkeer kan door middel van tijdelijke verkeerslichten beurtelings langs deze werkzone blijven rijden.

 

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werfzones.

 

Bereikbaarheid omwonenden

Tijdens deze werkzaamheden zullen de woningen en handelszaken tussen de Louis Pasteurstraat en de Brugstraat tijdelijk niet met de wagen bereikbaar zijn. Indien u binnen de werfzone woont en u tussen 7 uur en 18 uur de baan op moet, parkeert u uw voertuig dus best buiten de werfzone. De aannemer bezorgt u nog een persoonlijke verwittiging in geval van tijdelijke onbereikbaarheid.

 

Weersgevoelig

Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden.

 

Dienstverlening De Lijn

Deze werken hebben ook een impact op de dienstverlening van De Lijn. Op de website www.delijn.be vindt u steeds de meest recente informatie over het openbaar vervoer in uw omgeving. Via www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief kan u zich ook inschrijven om automatisch op de hoogte te blijven van wijzigingen in het schema van uw specifieke buslijn.