Bilzerbaan Veldwezelt

Dit project is afgewerkt.

De Bilzerbaan keeg vanaf de gemeentegrens (Tombestraat) tot aan de rotonde met de Kiezelweg een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe fietspaden.

De werken zijn gestart op dinsdag 2 augustus 2016 en hebben 220 werkdagen in beslag genomen.

 

Kostprijs

Aanleg fietspaden en kruispunten: préfinanciering 825.000 euro
Renovatie gewestweg en afwatering t.l.v. AWV  220.000 euro
Voetpaden, groenaanleg en Molenpoel t.l.v. Lanaken  100.000 euro
Riolering t.l.v. Infrax  815.000 euro

Totale project zonder BTW  1.960.000 euro