Herinrichting Molenhoek

Dit project is afgewerkt.

Het plein Molenhoek, gelegen tussen de Arkstraat en het Molenweideplein wordt heringericht.

Voor de aanleg van de bovenbouw werd gekozen om dezelfde verharding van het bestaande plein te gebruiken. Zo krijgen we een uniform geheel, een groot binnenplein.

Er wordt een afzonderlijk voetpad in een andere verharding voorzien met een aansluiting aan de Arkstraat. Dit voetpad is zo ontworpen dat het moeilijk wordt voor fietsers om dit te gebruiken en ze verplicht worden om op de rijweg te fietsen. Hierdoor wordt het voor de voetgangers veel veiliger.

Verder wordt er ook een smalle doorgang voorzien richting Molenweideplein zodat de fietsers en brommers hun snelheid moeten aanpassen.

De verschillende nieuwe verhardingen komen op hetzelfde niveau zodat het voor oudere mensen of personen met een handicap heel gebruiksvriendelijk zal zijn.

Vanuit de richting Molenweideplein wordt de aansluiting iets meer loodrecht gemaakt zodat men er langzamer moet rijden. Bovendien wordt er hier een drempel voorzien.

De onderdoorgang wordt afgesloten met verkeerspaaltjes. De toegangen naar de ondergrondse garages blijft open en worden aangelegd in nieuwe betonstraatstenen.

Het geheel wordt nadien ook nog mooi aangekleed met hoogstambomen en groenperken door de technische dienst, zodat het één mooi geheel wordt.

 

Wateroverlast

Voor de heraanleg van dit plein werd gezocht naar een blijvende oplossing voor de wateroverlast die in het verleden verschillende keren is geweest.

Er komt voor de afwatering van het regenwater een pompput met twee pompen die het verzamelde water moeten oppompen naar de Langkeukelbeek. Dit gebeurt via twee persleidingen van dia 110 mm naar de bestaande beek.

Eveneens worden er twee waterputten van elk 10.000 liter als buffering voorzien die bij noodweer de grote hoeveelheid  regenwater moeten opvangen. Bijkomende veiligheid hierbij is een rooster in de weg dat kan overlopen naar de bestaande vuilwater riolering. Dit zal waarschijnlijk zeer zelden of nooit gebeuren.

 

Het ontwerp werd opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst, in samenwerking met Fluvius. De werkzaamheden worden in het najaar van 2021 uitgevoerd.

Kostenraming bedraagt € 144.832,92

Bekijk het plan

 

Molenhoek