Lindestraat Veldwezelt

Dit project is afgewerkt.

De gemeente heeft plannen om in de Lindestraat snelheidsremmende werken uit te voeren. Hierin worden wij begeleid door het studiebureau Grenspaal 12. Tijdens de bewonersvergadering van dinsdag 12 februari werden de resultaten uit de voorbesprekingen met een werkgroep getoond. De grote opkomst getuigde van een mooie belangstelling en betrokkenheid voor de verkeersveiligheid in de Lindestraat.

We hebben heel wat feedback ontvangen tijdens deze infoavond. Deze items zijn afgewogen en besproken op zowel technisch, ontwerpmatig als verkeerskundig vlak. Op basis van deze besprekingen zijn een aantal voorstellen en tips mee opgenomen in het definitieve ontwerp.
 

Wat houdt het ontwerp juist in?

 • Inzetten op de verlichting en zichtbaarheid van de belangrijkste en veelgebruikte voetgangersoversteekplaatsen
 • Accentueren en optisch versmallen van de rijbaan in de S-bocht door middel van (wegdek)reflectoren (ook wel kattenogen genaamd)
 • Herinrichting Caenenplein met meer groen en parkeervoorziening voor enkel personenvoertuigen
 • Meer groen in de straat door plantvakken, bomen,…
 • De snelheid verlagen door het aanleggen van parkeervakken in de vorm van een chicane (S-beweging)
 • Aanpassen fietspaden waar nodig
   

Wanneer worden deze plannen uitgevoerd?

 • Er zal gewerkt worden in fasen; quick wins op zeer korte termijn en grote aanpassingen op lange(re) termijn.
   

Quick wins zullen uitgevoerd worden voor de zomervakantie

 • Schilderen parkeervakken
 • Plaatsen van wegversmallingen ter hoogte van huisnummer 86 door middel van paaltjes en verkeerskussen
 • Plaatsen van reflectoren in de S-bocht
   

De acties op lange termijn worden vandaag al opgestart maar de uitvoeringstermijn zal pas einde 2020/ begin 2021 zijn.

 • Caenenplein
 • Verschuiving fietspad ter hoogte van huisnummer 86
 • Voorzien van groen en plantvakken
 • Aanpassen fietspaden waar nodig
 • Verlichting oversteekplaatsen
   

Download plannen