Neerharen (Paalsteenlaan - Kasteelstraat - Ladderstraat)

Momenteel in uitvoering.

Dit project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (regenwaterafvoer en afvalwaterafvoer) alsook de herinrichting-en verbeteringswerken met voetpaden en vrijliggende fietspaden.
De werken worden uitgevoerd in 2 fasen.
Fase 1: ten oosten van de Staatsbaan.
Fase 2: ten westen van de Staatsbaan.
 
Download project info