Neerharen Tournebride-Reistraat

Momenteel in uitvoering.

Vernieuwing rijweg, fiets- en voetpaden tot midden juni

AWV gaat het kruispunt veiliger en comfortabeler maken voor voetgangers en fietsers.

Begin maart startte De Watergroep met vernieuwingswerken aan de waterleiding langs de N78 (rijrichting centrum), tussen de rotonde met de Maaseikersteenweg (N766) en de Reistraat. Die nutswerken liepen vertraging op en duurden langer dan gepland.

Daardoor schuiven ook de werken aan de rijweg en fiets- en voetpaden van AWV met enkele weken op. De aannemer is eind vorige week gestart. Het einde van de werken is midden juni voorzien, een viertal weken later dan eerst gepland. De aansluiting met de Reistraat en het fietspad aan die zijde kunnen vermoedelijk wel begin juni al worden opengesteld.

Bij slecht weer of door andere werfomstandigheden kan ook de nieuwe planning nog wijzigen

 

Over het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt het kruispunt van de N78 Tournebride met de Reistraat, ter hoogte van de stelplaats van De Lijn. Er komen veilige fietspaden met oversteekplaats, toegankelijke bushaltes en extra groen. Gelijktijdig vernieuwt De Watergroep de waterleiding. Tijdens de werken volgen fietsers een omleiding via het kanaal. Verkeer op de N78 blijft mogelijk maar aan verlaagde snelheid via versmalde rijstroken.

Het kruispunt van de N78 Tournebride met de Reistraat wordt veiliger en comfortabeler gemaakt. In het bijzonder voor de actieve weggebruikers (fietsers en voetgangers). Fietsers zullen in twee tijden langs een beveiligde fietsoversteekplaats met middeneiland kunnen oversteken. Voor voetgangers komen er voetpaden. De fiets- en voetgangersoversteek wordt verlicht. Het fietspad van de N78 richting Lanaken-centrum, tussen de Reistraat en de Rode Kruisstraat, wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Tussen de rijweg en fietspad komt er een groenberm, die de langsparkeerstrook vervangt. Het kruispunt wordt opnieuw geasfalteerd, net zoals de aansluiting met de Reistraat.

De Reistraat zal ook beter aansluiten op de gewestweg zodat automobilisten een goed zicht hebben op fietsers. De haltes op het kruispunt worden verhoogd aangelegd, met schuilhuisje en geleidetegels voor blinden en slechtzienden.

 

Planning

Download de planning

 

Minderhinder-maatregelen
  • Fietsers gebruiken het fietspad aan de overzijde in beide richtingen of volgen een omleiding langs het kanaal via het toeristisch fietsroutenetwerk (knooppunten).
  • Verkeer op de N78 tussen Lanaken en Maasmechelen blijft mogelijk, maar rijdt plaatselijke via versmalde rijstroken. De Reistraat blijft bereikbaar vanaf de gewestweg voor inkomend verkeer van Maasmechelen. Omgekeerd richting de N78 geldt een lokale omleiding.