Pannestraat

Dit project is afgewerkt.

Deze werken worden uitgevoerd voor de fietsverbinding langs de Langkeukelbeek. De Pannestraat wordt voorzien van een nieuw wegdek, fietspaden en voetpaden. Er wordt ook een oversteekplaats voor fietsers aangelegd. Om fietsers een veilige oversteek te bieden van het park in het centrum naar het nog te realiseren fietspad richting Gellik.
 

Timing
  • De Pannestraat zal tussen de Arkstraat en de Stationsstraat vanaf woensdag 13 maart afgesloten worden voor doorgaand verkeer.
  • Werken aan de nutsvoorzieningen tot 15 april
  • Aannemer Sekoli uit Dilsen zal op maandag 15 april starten met wegenwerken. De wegenwerken zullen, afhankelijk van het weer, 50 werkdagen duren.
  • Einde is voorzien tegen juni 2019 zonder rekening te houden met slecht weer en feestdagen wanneer er niet kan gewerkt worden.
     
Omleiding

De Pannestraat zal tussen de Arkstraat en de Stationsstraat tot aan het bouwverlof afgesloten worden. Doorgaand verkeer volgt de omleiding via de Stationsstraat, Molenweideplein en Arkstraat. Fietsers, voetgangers en bewoners zullen wel gebruik kunnen maken van de straat. Enkel wanneer er juist voor de woning gewerkt wordt of de betonnen kantstrook getrokken is zal de auto enkele dagen op de weg geparkeerd moeten worden. De aannemer zal ervoor zorgen dat deze periode zo kort mogelijk gehouden wordt.

Omleiding Pannestraat
 

Ophaling huisvuil

Er zullen vuilniszakken worden verdeeld die vanaf 4 april kunnen gebruikt worden. De aannemer en de gemeentelijke diensten zullen deze ophalen vanaf 17 april 2019. De dag en de kalender voor het ophalen van het verschillende afval blijft hetzelfde.