Wegherstellingen

Jaarlijks op de planning.

Jaarlijks worden verschillende gemeentewegen voorzien van een nieuwe laag asfalt. Tijdens deze werken kan er geringe overlast zijn voor het verkeer. Binnenkort worden de volgende wegherstellingen uitgevoerd.

De herstellingen gebeuren eerst aan één zijde om vervolgens uit te harden en dan te starten met de andere zijde. Eerst wordt de weg gefreesd. Na het frezen kan het verkeer nog van de weg gebruik maken. Enkel tijdens het asfalteren is er een moeilijke of tijdelijk geen doorgang voor het verkeer.

De inwoners van de straten worden op voorhand verwittigd door aannemer.

 

Vanaf 16 augustus 2021 voert de firma Belasco asfalteerwerken uit in verschillende straten in onze gemeente.

De werken kunnen enkele dagen duren. Er zijn plaatselijk omleidingen voorzien.

Het gaat om volgende straten:

  • Begijnenbos
  • Priesterstraat
  • Europark
  • Omloopstraat
  • Waterstraat
  • Parelhoenstraat
  • Sint-Servaeswijk
  • Fietspad Daalbroekstraat