Project Populierenlaan - Hilarion Thanslaan

Herinrichting Populierenlaan-Hilarion Thanslaan

Vanaf dit najaar rioleringswerken in Hilarion Thanslaan

De heraanleg van de Populierenlaan loopt in september op zijn einde. We maken ons klaar voor de laatste horde: de vernieuwing van de Hilarion Thanslaan, tussen de Populierenlaan en de kapel op de hoek met de Veldstraat

 • Voorbereidende werken pompstation Hilarion Thanslaan en rioolputten
  • De werken aan de persput, tegenover de kapel, zijn ondertussen volop aan de gang. Vanaf maandag 3 augustus, na het bouwverlof, worden de overige putten geplaatst. Daarna wordt de riolering door middel van een doorpersing aangelegd.
 • Tot half september blijft de hinder voor aangelanden beperkt. We breken enkel plaatselijk de H. Thanslaan op, ter hoogte van het ‘pompstation’ en de ‘put toekomstig project’ (zie faserinsplan). De rijweg is er onderbroken en aangelanden moeten in functie van de woonplaats de aanrijroute aanpassen. Opritten van de woningen kort bij de werfzone kunnen tijdelijk onderbroken worden.
 • Heraanleg Hilarion Thanslaan vanaf 2de helft september
  • Aansluitend in de 2de helft van september wordt de H. Thanslaan tussen de Populierenlaan en de Kapel zoals gepland nog volledig vernieuwd, zowel de riolering als de rijweg. De werfzone is dan vergelijkbaar met die op de Populierenlaan (riool in open sleuf), waardoor de hinder voor aangelanden in de werfzone toeneemt. Woningen zijn dan slechts beperkt en in functie van de werken met de auto bereikbaar. Parkeer uw auto zo vaak mogelijk buiten de werfzone. De werken in de H. Thanslaan zullen vermoedelijk nog tot eind dit jaar duren.

foto laatste fase Rekem

 

 • Afvalophaling met vuilniszakken
  • Zodra de H. Thanslaan onderbroken is en de vuilniswagen niet langer tot in uw straat geraakt, moet u uw afval via vuilniszakken aanbieden. U kan uw vuilnis dan nog steeds zoals gewoonlijk buitenzetten. De gemeente zal de zakken ophalen. De afvalkalender wijzigt niet.
 • Verkeerssituatie in Rekem vanaf augustus
  • De Populierenlaan is nog afgesloten ter hoogte van de Rijksweg. Verkeer naar Rekem rijdt via de Groenstraat of de Rekemerstraat. Half september is de heraanleg van de Populierenlaan klaar en is er opnieuw alle verkeer mogelijk.
 • De Hilarion Thanslaan is het volledige najaar beperkt of niet bereikbaar. Tot half september is de rijweg op twee plaatsen gelijktijdig onderbroken (zie plan lager). Aangelanden geraken met de auto tot aan de woning, al moeten ze in functie van de werfzone de route aanpassen. Bewoners tussen zone 1 en 2, bijvoorbeeld, kunnen uitsluitend via de Veldstraat rijden. Van half september tot eind dit jaar is de H. Thanslaan volledig afgesloten tussen de Populierenlaan en de kapel. De beweging tussen de H. Thanslaan en de Veldstraat is dan echter opnieuw mogelijk voor verkeer van en naar de Rekemerstraat. Zo blijft de plaatselijke ontsluiting gegarandeerd.

omleidingsplannetje

Blijf op de hoogte

Surf naar www.lanaken.be/Leven/Openbare_werken voor meer info over de werken, de fasering en de verkeersmaatregelen. Voor updates rechtstreeks in uw mailbox kan u zich er ook inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief.

 

 

 

 

Dit project omvat:
 • de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel dat voldoet aan de nieuwe eisen
 • een modernisering van de Populierenlaan

 

Waarom een veilige Populierenlaan?
 • Veel gebruikte verbindingsstraat van de Steenweg (N78) naar Uikhoven
 • Veel verkeer van en naar 3 scholen, winkels kantoren, ontmoetingscentrum en kerk
 • De brede laan nodigt uit om snel te rijden, dit is een gevaar voor zwakke weggebruikers

 

Populierenlaan krijgt een grondige facelift
 • Rijweg versmallen en asverschuivingen
 • Voetpaden verbreden en aparte fietspaden aan beide zijden
 • Flexibele zone 30 aan scholen
 • Groenvoorziening (familie van de populieren)

 

Timing
 • Fase 1: Populierenlaan van de brug tot kruispunt Rekemerstraat (juni - oktober 2019)
 • Fase 2: Populierenlaan van Rekemerstraat tot 'Proxi Delhaize' (november 2019 - mei 2020)
 • Fase 3: Populierenlaan van B. Delwaidelaan tot de Steenweg (mei - september 2020)
 • Fase 4: Hilarion Thanslaan en afwerken pompput (augustus - december 2020)

Elke fase wordt volledig afgewerkt en opengesteld vooraleer gestart wordt met de volgende fase.
 

 

 

 

Plannen: klik op het plan om te downloaden

Plan Populierenlaan deel 1

Plan Populierenlaan deel 2

Plan Populierenlaan deel 3

Plan Populierenlaan deel 4

Plan Populierenlaan deel 5