Uittreksel uit het strafregister

Scroll naar

Het uittreksel uit het strafregister werd vroeger ook wel bewijs van goed gedrag en zeden genoemd.

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Bijzonderheden

Er zijn drie modellen:

Model 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Model 596.2 ('minderjarigenmodel‘) is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?

afspraak 

 
Meer informatie over het uittreksel uit het strafregister:

Inleiding

Algemene richtlijnen

Vermeldingen

3 modellen van uittreksels

Lijst met gereglementeerde activiteiten van Model 596.1

Uittreksels bestemd voor het buitenland en legalisatie