Inleiding

Vanaf 1 januari 2018 ontvangt u als inwoner van de Gemeente Lanaken een uittreksel uit het strafregister (vroeger: bewijs van goed gedrag en zeden) op basis van het Centraal Strafregister en niet meer op basis van het gemeentelijk strafregister.

Bepaalde veroordelingen uitgesproken door een strafrechtbank worden in het strafregister opgenomen en een aantal ervan zullen ook voorkomen op het uittreksel uit uw strafregister.

De veroordelingen op uw strafblad blijven echter niet voor eeuwig en altijd vermeld op het uittreksel uit het strafregister. Naargelang de zwaarte van de uitgesproken straf, de reden waarom u het uittreksel aanvraagt (beroepsdoeleinden, wetenschappelijke doeleinden, vergunningen, …) en de hoedanigheid van de aanvrager (particulier, overheid, gerechtelijke instantie, …) zullen bepaalde veroordelingen wel of niet vermeld / gewist worden. Veroordelingen tot een politiestraf (d.w.z. gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen en / of een geldboete van 1 tot 25 euro, of een werkstraf van 20 tot 45 uren) worden – behalve in uitzonderlijke gevallen - na een termijn van 3 jaar automatisch uit het strafregister gewist. Deze uitwissing is aan geen voorwaarden verbonden en is kosteloos.

Voor de straffen die niet automatisch worden uitgewist, bestaat de procedure van herstel in eer en rechten. Deze procedure is niet kosteloos, u moet er de kosten van dragen.

Aangezien het beheer door het Centraal Strafregister wordt uitgevoerd, kan u zich als burger rechtstreeks tot deze dienst wenden mocht u inhoudelijke vragen hebben of niet akkoord gaan met de vermeldingen op uw uittreksel uit het strafregister.

Email: strafregister@just.fgov.be

Telefoon: 02/552 27 29

Brief: FOD Justitie – Dienst Centraal Strafregister – Waterloolaan 115, 1000 Brussel

Loket: Dienst Centraal Strafregister – Waterloolaan 80, 1000 Brussel (open van 9:00u-11.30u en 14:00-15.30u).

 

Algemene richtlijnen
Vermeldingen
3 modellen van uittreksels
Lijst met gereglementeerde activiteiten van Model 596.1
Uittreksels bestemd voor het buitenland en legalisatie
Aanvraag via het e-loket