Uittreksels bestemd voor het buitenland en legalisatie

Legalisatie en/of apostille

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de burgemeester of ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is. Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdrag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Meer informatie over legalisatie en/of apostille vindt u op volgende website:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/faq/hoe_belgische_documenten_legaliseren 

 

Gelieve uittreksels uit het strafregister bestemd voor het buitenland en die moeten gelegaliseerd of van een apostille voorzien worden minimum 2 werkdagen op voorhand aan te vragen met de duidelijke vermelding dat het document moet gelegaliseerd worden. Het uittreksel dient dan ondertekend te worden door de burgemeester waarna de procedure voor legalisatie kan gevolgd worden.

Voor e-legalisatie of e-apostille dient u volgende gegevens door te geven:

  • Land van bestemming
  • Taal van bestemming: Nederlands, Frans, Duits of Engels
  • Uw e-mailadres

 

Uittreksels laten vertalen door een beëdigd vertaler

De gemeente Lanaken ligt in het homogeen Nederlands taalgebied, waardoor uittreksels enkel in het Nederlands kunnen afgeleverd worden. Indien een beëdigde vertaling moet opgemaakt worden van het uittreksel, dient deze beëdigde vertaling, behoudens de gevallen waarin er een vrijstelling is van legalisatie, te worden gelegaliseerd door de FOD Justitie:

Dienst Legalisatie

Waterloolaan 115, 1000 Brussel

Tel.: 02/542 65 32

E-mail: legal@just.fgov.be

 

Nadien dient u, behoudens de gevallen waarin er vrijstelling is van legalisatie, de eventuele beëdigde vertaling van het uittreksel, te laten legaliseren door de FOD Buitenlandse Zaken:

Dienst Legalisaties

Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel

Tel.: 02/501 32 00

Contactformulier: website FOD Buitenlandse Zaken https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

 

Een lijst van de beëdigd vertalers, gerangschikt naar brontaal en doeltaal, is beschikbaar bij de dienst Legalisatie van de rechtbanken van eerste aanleg. Volg deze link: http://www.juridat.be/cgi_adres/adrn.pl

 

 

Inleiding
Algemene richtlijnen
Vermeldingen
3 modellen van uittreksels
Lijst met gereglementeerde activiteiten van Model 596.1
Aanvraag via het e-loket