Kristel Vautmans is de nieuwe herderin van Lanaken

Op 26 april 2022 is Kristel Vautmans van vzw Limburgs Landschap gestart met de begrazing van het Uilenspiegelpark in Lanaken-centrum. Haar schapen zullen later dit jaar nog een aantal andere gemeentelijke terreinen begrazen.

Het gaat om een oppervlakte van circa 11 hectare die gelegen zijn in het Zouwdal, het Uilenspiegelpark, de heide aan de Daalbroekstraat en de wachtbekkens op het bedrijventerrein Europark. Deze terreinen worden minstens twee keer per jaar begraasd.  

De begrazing gebeurt met een kudde Kempische heideschapen via een systeem van omweiden. De dieren worden ingerasterd in verplaatsbare flexinetten die onder stroom staan. Al naar gelang de toestand van de vegetatie en de beheerdoelen kan meer of minder graasdruk worden toegepast.

Het welzijn van de schapen staat voorop. De herderin heeft veel oog voor een goede gezondheid met nadruk op ziektepreventie. De dieren worden regelmatig door een dierenarts gecontroleerd. De verslagen worden telkens aan de gemeente voorgelegd.

De overeenkomst met vzw Limburgs Landschap loopt over één jaar waarna een evaluatie volgt.

herderin