Lanaken zet samen met minister Peeters, minister Demir en De Vlaamse Waterweg volop in op de ontwikkeling van 11 hectaren watergebonden bedrijventerreinen.

De gemeente Lanaken, minister Lydia Peeters, minister Zuhal Demir en De Vlaamse Waterweg nemen het voortouw om samen met alle betrokken stakeholders werk te maken van een versnelde ontwikkeling van 11 hectaren watergebonden bedrijventerreinen in het ENA-gebied ‘Economisch Netwerk Albertkanaal’, aansluitend op de industriezone Europark.

In het najaar 2020 werden gesprekken opgestart met de kabinetten van de Vlaamse ministers Lydia Peeters van Mobiliteit en Openbare Werken en Zuhal Demir van Omgeving en alle betrokken partners. Alvorens tot effectieve ontwikkeling van dit bedrijventerrein te kunnen overgaan, dient eerst een Air Liquide-leiding, gelegen in de talud tussen deze zone en het Albertkanaal, met medewerking van alle stakeholders verlegd te worden.   

Eerstdaags starten de gemeente Lanaken en De Vlaamse Waterweg de gesprekken over de technische ontsluiting van deze zone op.

De volledige ontleming van de zone van 11ha is voorzien tegen 2023, waarna de wegeniswerken voor de ontsluiting kunnen aanvatten zodat in Lanaken weer de mogelijkheid voor bijkomende tewerkstelling & economische groei kan gegarandeerd worden.  In principe was deze ontwikkeling pas voorzien binnen 10 tot 15 jaren, hetgeen voor Lanaken een gevoelige tijdswinst oplevert.

Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) een uiterst belangrijke schakel voor onze provincie in de omslag van het goederentransport naar onze waterwegen. Dit zowel op economisch vlak als op vlak van duurzaamheid. ENA faciliteert de binnenvaart en zorgt voor extra ruimte om te werken.  

Het Albertkanaal is een van de belangrijkste levensaders voor onze economie.  

grond