Ophokplicht vanaf 15 november

Vanaf maandag 15 november is in het hele land de ophokplicht van kracht voor alle pluimvee, zowel voor professionelen als voor particulieren.

Naar aanleiding van een vaststelling van het vogelgriepvirus bij een wilde gans in Antwerpen, werden op aanraden van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) de basismaatregelen om het pluimvee beter te beschermen verstrengd. 

Meer info op www.favv-afsca.be
 
 
ophokplicht