Parking Bessemerberg wordt afgesloten wegens overlast

De ruime parking op de Bessemerberg, tegenover ZOL Lanaken, wordt vanaf morgen, 4 mei 2022 afgesloten. Dit is een gezamenlijke beslissing van het gemeentebestuur, Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De hele site krijgt in 2023 een nieuwe bestemming. Dan worden twee parkeerstroken opgebroken en aangeplant.

De reden van afsluiting is langdurige overlast. In het verleden moesten medewerkers van de technische dienst er dikwijls afval opruimen. Het ging vaak om huisvuilzakken en grote stukken afval (zetels, kasten, banden, …). De parking was ook bekend als rendez-vousplek.

Eén parkeerstrook wordt momenteel door de gemeente als depot voor groenafval gebruikt. Dit afval wordt tijdelijk opgeslagen en later naar een erkende verwerker afgevoerd. Het terrein is dus enkel toegankelijk voor de gemeente en de boswachter.

In 2023 zal de gemeente met de andere twee mede-eigenaars van de parking een onthardingsproject uitvoeren. Twee parkeerstroken worden, samen goed voor 28 are, opgebroken. Hier komen streekeigen bomen en struiken in de plaats.

parking ZOL