Resultaten buurtonderzoek 2021-2022

In volle lockdown organiseerde Dienstencentrum “Aan de Statie” vorig jaar een buurtonderzoek. De gemeente Lanaken werd verdeeld in 12 buurten en alle inwoners van 60 tot 79 jaar kregen de kans om schriftelijk of telefonisch deel te nemen.

In totaal namen 2490 inwoners (61%) deel aan het onderzoek, een bijzonder hoog aantal mede dankzij de inzet van veel medewerkers van de gemeentelijke diensten.

In het buurtonderzoek kwamen volgende thema’s aan bod:

  • veiligheidsgevoel
  • omgevings- en sociale kwetsbaarheid
  • en mobiliteit

Er was ook ruimte om suggesties over de buurt te geven. Algemeen wordt vastgesteld dat een ruime meerderheid tevreden is over zijn woonomgeving. Uiteraard zijn er evidente accentverschillen tussen de kerkdorpen, maar geen fundamentele voor de bevraagde thema’s. Sommige noden zijn helaas geen gemeentelijke bevoegdheid.  In dat geval werd de betrokken instantie geïnformeerd en wordt in de toekomst zeker de vinger aan de pols gehouden. Voor zover de noden wel een gemeentelijke aanpak vragen, werd de informatie doorgespeeld naar de bevoegde dienst.

De voorbije jaren heeft het dienstencentrum al extra ingezet op buurtgerichte initiatieven zoals het project “Belgezel’ (telefonische contact met alle 80-plussers), de gezondheidswandelingen, de buurtrestaurants, de Minder Mobielen Centrale en het rolstoelvervoer. Op basis van dit onderzoek besluiten we om in de toekomst de werking nog meer buurtgericht te organiseren.
 

Bekijk hier de resultaten van het buurtonderzoek

 

buurt