We hebben hem ontvangen, de felbegeerde European Energy Award!

De collega’s van het team milieu en duurzaamheid en schepen Christel Gorissen van leefmilieu zijn alvast heel tevreden, een bekroning op het werk en een extra aanmoediging om de beoogde klimaatdoelen te realiseren.

De European Energy Award is een kwaliteitsmanagement- en certificatiesysteem dat ondersteuning biedt aan meer dan 1.500 Europese gemeenten bij hun inspanningen voor een duurzaam energie- en klimaatbeleid. 

In het kader van het door Europa gesubsidieerde project IMPLEMENT (IMProving Local Energy and climate policy through quality Management and certification), onderdeel van het Europese programma Horizon 2020, begeleidde Bond Beter Leefmilieu vzw gedurende vier jaar zes Vlaamse steden en gemeenten waaronder Lanaken, Lommel en Hasselt.

Een strenge screening, door een onafhankelijke auditeur, bevestigde het behalen van de Europese energieaward. Wij zijn trots!

Team duurzaamheid