Wilde Konikpaarden in Hochter Bampd en tamme paarden in Herbricht

zijn allemaal in veiligheid.
Met de Gallowayrunderen in het gebied is ook alles in orde.

Konikpaarden