Zomerschool in samenwerking met vzw Cogilearning

De gemeente Lanaken organiseert dit jaar van maandag 25 juli tot en met vrijdag 5 augustus opnieuw een zomerschool voor kinderen met een leerachterstand. De zomerschool bestaat uit 10 volledige lesdagen van 9u00 tot 16u00. Nieuw dit jaar is de samenwerking met vzw Cogilearning. Zij bieden een grote meerwaarde met hun totaalconcept om kinderen op een zo optimaal mogelijke manier te laten leren. De combinatie leren en beweging staat centraal. Gedurende de hele dag zijn er verschillende leerblokken voorzien afgewisseld met actieve spelvormen.

De zomerschool is er dit jaar voor leerlingen van de 3de kleuterklas en  het 1ste   en 2de  leerjaar. Kinderen die het de afgelopen maanden moeilijk hebben gehad met leren en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken krijgen voorrang. De kinderen worden in groepen van maximum 24 leerlingen verdeeld. In elke groep zijn er 3 leerkrachten ter beschikking. Zo krijgt elk kind voldoende aandacht. Er worden verschillende leerblokken voorzien die afgewisseld worden met actieve spelvormen. Hiervoor wordt er samengewerkt met de vzw Cogilearning.

De combinatie leren en beweging staat centraal bij vzw Cogilearning. Sport-en spel met een ideale balans tussen mentale-en fysieke in-en ontspanning. Spelenderwijs wordt de geziene leerstof uit school herhaald en verdiept maar ondertussen worden de maaltafels en de spellingsregels herhaald. 

De zomerschool wordt dit jaar centraal georganiseerd in Lanaken op het terrein van scholencampus Alicebourg. Van maandag 25 juli tot en met vrijdag 5 augustus. 10 volledige lesdagen van 9u00 tot 16u00. Dit jaar wordt er ook voorzien in voor-en naopvang.

De lessen worden gegeven door leerkrachten lager onderwijs en kleuteronderwijs, bijgestaan door 1 leerkracht lichamelijke opvoeding en aangevuld met studenten lerarenopleiding.  

Kinderen met leerachterstand krijgen voorrang om in te schrijven voor de lessen van de zomerschool. De ouders van deze leerlingen worden persoonlijk op de hoogte gebracht door de zorgleerkracht van hun school. Inschrijven kan enkel voor de volledige periode van 10 lesdagen. 

Met dit vernieuwde concept willen we nog meer inzetten op kwalitatieve ondersteuning van de kinderen die het moeilijk hebben. Het concept van Cogilearning getuigt van vernieuwde inzichten in leerprocessen en combineert lichamelijke en geestelijke ontplooiing in een leuk en onderhoudend aanbod. 

Zomerschool