Gratis advies en begeleiding voor zelfstandigen in moeilijkheden

Schepen van Economie Mark Curvers: “Zelfstandigen in moeilijkheden dragen het risico dat hun inkomen uitblijft, hoe hard ze ook werken, of zelfs dat hun vermogen aangetast wordt omwille van hun beroep. Dat zijn moeilijkheden waar het OCMW en de gemeente, samen met Dyzo, een antwoord wil op bieden.”

De begeleiding door vzw Dyzo is maatwerk en bestaat uit een analyse, de omschrijving van het probleem, het aangeven van de weg naar een oplossing en de begeleiding van de uitvoering van de oplossing.

Na een gedwongen stopzetting leeft bij een meerderheid van de zelfstandigen de ambitie om opnieuw zo zelfstandig mogelijk beroepsactief te worden. vzw Dyzo ondersteunt de herstart door drempels weg te werken en mogelijkheden te suggereren.

Schepen Mark Curvers: ”Het gemeentebestuur zet in op de sectoren Wonen, Toerisme en Economie. In dit kader past de samenwerking met vzw Dyzo perfect. We willen voorwaarden creëren om de ondernemers in onze gemeente een goede kans op slagen te geven. Als dat – om welke reden dan ook – niet lukt, kan er via vzw Dyzo de nodige professionele begeleiding voorzien worden om het bedrijf weer op de rails te krijgen.”

Hoe kan ik, als ondernemer in moeilijkheden, in contact komen met Dyzo ?

  • voor algemene vragen is Dyzo altijd bereikbaar op 0800/11106 of info@dyzo.be
  • indien je je, als ondernemer in moeilijkheden, wenst aan te melden Dyzo, dien je de vragenlijst in te vullen en op te sturen naar info@dyzo.be , zeker als je  baat hebt bij een huisbezoek, vertrouwelijk gesprek,… Voor veel problemen volstaat een telefonisch advies immers niet.

Als Dyzo de ingevulde vragenlijst ontvangen heeft, maken zij een dossier aan en schakelen zij een medewerker in die jou, als ondernemer, contacteert voor een afspraak.

Het OCMW of gemeente Lanaken kan je bij het invullen van deze vragenlijst steeds helpen.

Voor meer info:
manon.stylman@lanaken.be
T 089 730 775