Ondernemersportefeuille

Nieuwe en bestaande ondernemers stimuleren en ondersteunen.

Aansterken van competenties en vaardigheden, de kwaliteit van de onderneming verbeteren - dit zijn de doelstelling van het reglement Ondernemersportefeuille.

Kosten voor opleidingen, bijscholingen, inschakelen van experten kunnen door de Ondernemersportefeuille (deels) terugbetaald worden.

Reglement Ondernemersportefeuille

Aanvraagforumulier