Lokale adviescommissie

LAC -meterIedereen heeft recht op een minimale levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk verbruik. Deze voorzieningen kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen worden afgesloten, namelijk indien de veiligheid in het gedrang komt of bij onwil en fraude.

 

In iedere Vlaamse gemeente is een Lokale Adviescommissie opgericht. Hierin zetelen een vertegenwoordiging van het OCMW en de sociale energieleverancier Infrax of de watermaatschappij.
De energieleverancier kan enkel overgaan tot afsluiting van de voorziening na advies van de Lokale Adviescommissie.
Het OCMW verdedigt in deze commissie in de mate van het mogelijke de belangen van de klant. Daarom is het belangrijk dat u ingaat op elke uitnodiging van de Lokale Adviescommissie.

 

Indien u reeds afgesloten werd kan u bij de Lokale Adviescommissie een verzoek tot heraansluiting indienen.