Baarmoederhalskanker

De Vlaamse overheid organiseert het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Elk jaar krijgen ongeveer 350 vrouwen in Vlaanderen baarmoederhalskanker. Maar toch kan u deze kanker en de voorlopers ervan vroeg opsporen door elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen door uw huisarts of gynaecoloog. Wanneer er dan afwijkingen opgespoord worden, is de behandeling vaak eenvoudig. Zo verhoogt u de kans op genezing.

Een uitstrijkje is een eenvoudig, meestal niet pijnlijk onderzoek. Vrouwen van 25 tot 64 jaar die de laatste drie jaar geen uitstrijkje hebben laten nemen, krijgen een brief van het Centrum voor Kankeropsporing om voor zo’n uitstrijkje naar hun huisarts of gynaecoloog te gaan.
De Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropsporing streven ernaar dat tegen 2020, 65% van de vrouwen een uitstrijkje laat nemen elke drie jaar. In 2013 lieten 47,8 % vrouwen van 25 en 64 jaar  in onze gemeente een uitstrijkje nemen in de drie voorgaande jaren. 

Daarom willen we als gezonde gemeente tijdens de maand mei het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker extra in de verf zetten. Als we willen streven naar 65% deelname is er ook binnen onze gemeente immers nog heel wat werk voor de boeg. We willen zeker onze dames ouder dan 50 oproepen deel te nemen. Het uitstrijkje blijft een belangrijk preventief onderzoek, ook als de menopauze achter de rug ligt!

Laat om de drie jaar een uitstrijkje nemen
Doorbreek mee het taboe en spreek erover met uw moeder, dochter, partner en met uw huisarts of gynaecoloog. Laat om de drie jaar een uitstrijkje nemen. Pak het aan voor het jou aanpakt.

Heeft u  persoonlijke vragen, neem contact op met je huisarts of gynaecoloog .

Vragen over het bevolkingsonderzoek?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be, stuur een e-mail naar kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.