Kan ik goedkoper sporten?

Kan ik goedkoper sporten?

Je kan een deel van je inschrijvingsgeld terugkrijgen via één van volgende mogelijkheden:

 • Mutualiteit

 • OCMW

 • Sportverenigingen

Mutualiteit

De meeste mutualiteiten (CM, De Voorzorg, OZ, etc.) betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug.

Documenten kan je via onderstaande linken downloaden.

-Vlaams Neutraal ziekenfonds (30 €)

https://www.vnz.be/wp-content/uploads/2014/11/sportoffitnessclub.pdf

-Onafhankelijk ziekenfonds (15 €)

https://www.oz.be/~/media/oz/pdf/forms/fitnesssportclub.ashx

-Christelijke Mutualiteit (15 €)

http://www.cm.be/binaries/Aanvraag-Sport-2013_tcm375-102263.pdf

-Liberale Mutualiteit (25 €)

http://www.liberalemutualiteit.be/c/document_library/get_file?uuid=d08379fc-106d-47b8-a588-57b5bab4ca34&groupId=10188

-Socialistische Mutualiteit (12,50 €)

http://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Formulieren/304/Sportvoordeel%20-%20terugbetalingsformulier.pdf

-Partena ziekenfonds (15 €)

https://www.partena-onlinekantoor.be/MyPartena/document?id=102&filename=Terugbetalingsformulier-lidgeld-sportclubVul het formulier in en bezorg het aan de hoofdverantwoordelijke van de sportgroep. Vergeet het klevertje niet op het document te kleven.

OCMW

Bent u in begeleiding bij het OCMW van Lanaken? Hoor dan eens bij uw maatschappelijk werker voor een tussenkomst via het fonds vrijetijdsparticipatie.

Het OCMW ontvangt  subsidies van de Federale Overheid om de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van OCMW dienstverlening te bevorderen.

Gebruikers

 • Leefloongerechtigden.

 • Gerechtigden op een financiële steun.

 • Personen in budgetbeheer.

 • Niet-begeleide minderjarige asielzoekers.

De subsidie wordt aangewend voor

 • Financiëring van deelname aan sociale, culturele of sportieve manifestaties.

 • Financiëring van lidmaatschap en deelname aan activiteiten van sociale, culturele of sportieve verenigingen. 

 • Ondersteuning en financiëring van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak.

 • Financiëring van initiatieven die de doelgroep een betere toegang geeft tot nieuwe informatie en communicatietechnologieën.

Sportverenigingen

Verschillende sportclubs binnen Lanaken kennen een aantal kortingen toe.

Best neem je rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke van de sportclub.