Dienst Personen met een Handicap

parkeerkaart gehandicapten

Bij deze dienst kan u terecht voor de aanvraag inzake  inkomensvervangende- en integratietegemoetkomingen voor personen beneden 65 jaar en zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood voor personen boven 65 jaar.
Hiernaast kan men ook bij deze dienst terecht voor het aanvragen van medische attesten voor het bekomen van een aantal vrijstellingen en verminderingen zo onder andere.:

 vermindering personenbelasting en onroerende voorheffing

  •  vrijstelling van belasting op autovoertuigen (BTW en verkeersbelastingen)

  •  parkeerkaart

  •  sociaal telefoontarief

  •  sociaal tarief elektriciteit en aardgas

  • .....

Elke tweede dinsdag van de maand is er zitdag van FOD Sociale Zekerheid - Personen met een handicap van 10u tot 11u30 in de lokalen van de dienst Welzijn, Gasthuisstraat 36 te Lanaken.

U kan op deze zitdag terecht na een telefonische afspraak bij Els Boes van FOD sociale zekerheid : 02/528 68 45.

 

Voor vragen kan u terecht bij :

  • FOD Sociale Zekerheid Dienst Personen met een handicap : tel : 0800 98 799 of online ‘My Handicap’ of bij uw ziekenfonds
  • OCMW-Sociaal Huis : tel : 089 / 73 00 60 of mail : sociaalhuis@lanaken.be
  • Dienstencentrum Aan de Statie : tel : 089 / 73 00 61 of mail : dienstencentrum@lanaken.be
  • Bij uw ziekenfonds
Links :