Voorleeshulp gemeentelijke website

browsealoudDe voorleesfunctie op de gemeentelijke website

De voorleeshulp 'BrowseAloud' maakt de gemeentelijke website toegankelijker voor personen met leesproblemen zoals dyslexie, slechtziendheid, laaggeletterden,... Deze online tool biedt ondersteuning aan websitebezoekers die moeite hebben met lezen. Zij kunnen de informatie van deze website met BrowseAloud luisterend lezen. Met één klik op de 'Lees voor' button activeert u het voorlezen. Meer nog: via de voorleesfunctie kan je de website ook vertalen in verschillende talen.  De 'Lees voor' button kan u bovenaan de startpagina van de gemeentelijke website vinden. Gewoon met de muiscursor op de tekst gaan staan en BrowseAloud Plus leest die voor. Het woord en de zin die worden voorgelezen worden elk met een eigen kleur gemarkeerd.  

Veel luisterplezier!

Meer info?

Dienst Welzijn - Gasthuisstraat 36 - 089/73 03 13 - welzijn@lanaken.be