Kinderarmoede

De (kinder)armoede stijgt, ook binnen Lanaken. In 2012 vonden in Lanaken 12,16 % van alle geboorten plaats in een kansarm gezin. Lanaken scoort hiermee zowel hoger in vergelijking met Limburg als Vlaanderen. Een kinderarmoedebeleidsplan werd opgesteld

De (kinder)armoede stijgt, ook binnen Lanaken.

In 2012 vonden in Lanaken 12,16 % van alle geboorten plaats in een kansarm gezin.  Lanaken scoort hiermee zowel hoger in vergelijking met Limburg (11,04%) als Vlaanderen (10,45%). Willen we dat deze cijfers de komende jaren dalen, dienen we extra in te zetten op dit thema.

 

Verschillende organisaties, scholen, diensten binnen Lanaken hebben alvast de handen in elkaar geslagen om tot een heus kinderarmoedebeleidsplan te komen. 

 

 

Kinderarmoedebeleidsplan

Op basis van een reeks indicatoren werden 13 Limburgse gemeenten, waaronder Lanaken, geselecteerd die vanuit het SALK (Strategisch actieplan Limburg in het kwadraat) voor de periode 2014-2017 extra ondersteund worden om kinderarmoede op het grondgebied terug te dringen.

 

Concreet krijgt Lanaken € 50.000 op jaarbasis om vanuit een kinderarmoedebeleidsplan lokale acties te ontwikkelen. Om dit kinderarmoedebeleidsplan vorm te geven werd beroep gedaan op het hele welzijnslandschap en geïnteresseerde burgers. Het startschot werd gegeven op 24 februari tijdens de denkdag kinderarmoede waarop een 50-tal personen op aanwezig waren.

 

Op basis van cijfermateriaal kregen de aanwezigen een duidelijk beeld van armoede binnen Lanaken. Rond de noden en behoeften die naar boven kwamen op deze denkdag werden werkgroepen opgericht (onderwijs, vrije tijd, kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning).

 

De bevindingen vanuit deze werkgroepen werden vertaald in doelstellingen en acties gebundeld in het kinderarmoedebeleidsplan.

 

Alle deze bevindingen, alsook de doelstellingen en acties die geformuleerd werden, werden teruggekoppeld aan het volledige welzijnslandschap op woensdag 21 meiHet kinderarmoedebeleidsplan werd goedgekeurd door zowel de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 19 mei 2014 als het College van Burgemeester en Schepenen op 12 juni.